Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Handbollsmedicin

Svenska Handbollförbundets medicinska kommitté har sammanställt information relevant och värdefull för såväl spelare som ledare och föreningar.


Här hittar du råd, förklaringar och uppmaningar som är mycket viktiga att följa för att förhindra eller rehabilitera skador.

Förening

Information till föreningen om ramavtal för medicinsk personal och medicinsk arenasäkerhet.

läs mer

Ledare

Information till dig som är ledare, tränare och/eller föreningsrepresentant, exempelvis om hjärnskakningar, järnbrist och hjärtscreening.

läs mer

Spelare

Information till spelare och/eller förälder/anhörig till spelare, exempelvis om antidoping, vad du ska göra om du känner dig sjuk och tips på skadeförebyggande träning.

läs mer

Svenska Handbollförbundets medicinska kommitté utgör styrgrupp och tar tillvara på medicinsk kompetens inom Svenska Handbollförbundets organisationsled.

Kommitténs uppgifter är bland annat att organisera medicinsk service kring landslagen, följa forskning och utveckling gällande idrottsskador och dess prevention, via utbildning och information föra ut aktuell kunskap till aktiva, tränare/ledare och föreningar, arbeta med antidoping och hantera Svenska Handbollförbundets ställningstagande i etiska frågor exempelvis gällande träningsmetoder, kosttillskott, behandlingsmetoder et cetera.