Hem / Kontakt / Valberedningen

Valberedningen

Ordförande tillika sammankallande i valberedningen.
Krister Billström

Ledamöter
Birgitta Wallgren
Johnny Olofsson
Anders Rietz
Jenny Wik-Karlsson
Sandra Sahlberg